Az Analóg Szeged Kft. által vállalt jótállás (garancia), az általa forgalmazott, jótállási jeggyel/ garancialevéllel rendelkező gépek esetén 1 év.
A garancia nem érvényes:
  • garancia idő letelte
  • javítások a jótállási jegyen
  • a készülék szétszedése, nem megfelelő javítása
  • önkényes szerelési próbálkozások
  • önkényes műszaki módosítások
  • nem rendeltetésszerű használat esetén

A gép bármilyen meghibásodása esetén a vásárló köteles előre jelezni javítási igényét írásban (fax, e-mail, levél). A javítás elvégzésének határideje becslésen alapul, ennek megfelelően az nem kötelező érvényű. Ennek oka, hogy az Analóg Szeged Kft. nem rendelkezik kiépített, országos szervízhálózattal. Az általunk forgalmazott gépek háztartási illetve otthoni, kerti felhasználásra, igénybevételre készültek. Ipari célú felhasználásuk esetén garanciát nem vállalunk. Társaságunk gépet kizárólag abban az esetben hajlandó elhozni javításra, amennyiben annak tisztításáról gondoskodtak.

Nem áll módunkban:
  • cseregépet biztosítani a javítás időtartamára
  • a gép árának megtérítése (nem garanciális jellegű probléma , vagy a garanciális idő túllépése/letelte esetén)
Javítás megtagadása:

Az Analóg Szeged Kft. jogosult a szerviz-szolgáltatás elvégzésének megtagadására a vásárlói fizetési késedelem időszaka alatt- kártérítési és egyéb, késedelemhez kötődő jogkövetkezmény nélkül- amennyiben a vásárlónak olyan díjtartozása áll fenn, amelynél a késedelem időtartama a 10 napot meghaladja. Továbbá jogosult a szerviz-szolgáltatás megtagadására akkor is, ha a gép szervizre befogadásához mellékelt jegyzőkönyv kötelezően megválaszolandó mezőjének kitöltését elmulasztja. Valamint, akkor sem köteles a gép szervizre való befogadására, ha a vásárló elmulasztja a gép megfelelő tisztítását.

Költségtérítés:

Ha a termék meghibásodása nem garanciális jellegű (pl.: nem rendeltetésszerű használat), a hiba megállapításának díja 3000 Ft.+ÁFA, valamint a felmerülő szállítási költség is a bejelentőt terheli. Ha a bejelentő a fent említett tisztítást elmulasztja, ezért a szerviznek kell pótolnia ezt, úgy annak költsége is a vásárlót terheli.

Késés:

Amennyiben a javítás olyan körülmények miatt késik, amiért az Analóg Szeged Kft. nem felelős, úgy a javítási határidő meghosszabbodik; ez akkor is érvényes, ha ilyen körülmények azt követően állnak be, hogy az Analóg Szeged Kft. késedelembe esett.

Nem garanciális javítás esetében:

A vásárló kérésére árajánlat készül a várható szerviz-szolgáltatás ellenértékéről, amennyiben elmulasztja az árajánlatkérést, az elvégzett munkák ellenértékét utólagos elszámolás alapján, számla ellenében téríti meg.

Ide kattintva letöltheti a jegyzőkönyvet!